PDA

View Full Version : sverige bergarter bedre


Kidemo
06/09/2010, 02:45 PM
Sverige er mye bedre, men im kjedelig så jeg tenkte jeg ville snakke med nordmenn rofl

så hvor er alle kroppens poste her hva din nåværende følelse er like glad, trist, sint

SilverSink
06/09/2010, 03:02 PM
Nesj nesj :) alle svensker er blonde og høres ut som gressklippere (jaha... egentlig ikke)

Kidemo
06/09/2010, 03:16 PM
lmao nordmenn er nabs som sitter på der late esler hele dagen ser på porno (jaja ikke egentlig)

Ravia_Devaia
06/09/2010, 03:39 PM
Det blir dyrere.. Sakte da..

Ravia_Devaia
06/09/2010, 04:33 PM
Jo, de har satt den opp litt.

Ravia_Devaia
06/09/2010, 05:09 PM
Åjoda. 78

[03]Garsino
06/09/2010, 06:24 PM
kake

<8char>

Ravia_Devaia
06/09/2010, 06:41 PM
Garsino;827808']kake

Kakedeig.

[03]Garsino
06/09/2010, 07:03 PM
om nom nom

Fj0rtizFredde
07/09/2010, 05:00 PM
De ända som är bra med Norrmän är att vi Svenskar kan skoja så lätt med er ;)

Sayaron
07/09/2010, 05:14 PM
Svensker er fattige som faen, derfor er det så billig godteri og grass der

Eirikm
17/09/2010, 09:28 PM
....

Eirikm
26/09/2010, 05:41 PM
Bergart er et geologisk begrep som brukes til å klassifisere forskjellige typer stein på samme måte som art brukes i biologien. Læren om bergartene kalles petrologi, som omfatter de bergartdannende prosessene i og på overflaten av jorden, men mest klassifikasjonen av bergartene ut fra strukturen og hvilke mineraler de er bygd opp av.
Bergarter er dannet av mineraler og materiale fra eldre forvitrede bergarter, og er kjemisk sammensatt. Men også kalkrike rester fra dyr (Kalkstein og marmor) kan inngå i en bergart. Det er måten bergarten er blitt dannet på og sammensetningen av mineralene som gir bergartene forskjellige egenskaper.
Det skilles mellom tre hovedgrupper av bergarter, ut fra hvordan de har blitt dannet.
Eruptive bergarter også kalt magmatiske bergarter, størkningsbergart eller vulkansk bergart er bergarter som har blitt dannet ved størkning av magma fra jordens indre. Dette kan skje på jordoverflaten i forbindelse med vulkanisme, slike bergarter er størknet (avkjølt) hurtig og kalles dagbergarter. De som blir størkna på veien opp til overflaten kalles Gangbergarter. Bergartene kan også bli dannet ved at magma størkner ned i jordskorpen. Som i tilførselrøret til en vulkan. disse kalles dypbergarter.
Sedimentære bergarter også kalt avsetningsbergarter er bergarter som har blitt dannet ved avsetning (sedimentering) av mineraler og gamle bergartsfragmenter. Dette skjer for det meste på bunnen av vann (havbunn), men avsetningen kan også ha skjedd ved vind.
Metamorfe bergarter også kalt omdannet bergart er en bergart som er dannet på nytt av en eller flere bergarter. Omdanningen (metamorfosen) skjer når en bergart (eller flere) blir utsatt for høyt trykk og temperatur, slik at den smelter. Bergarten vil da bli omstrukturert og mineralene vil bli helt eller delvis omkrystallisert. En metamorf bergart er dannet fra magmatiske- eller sedimentære bergarter, eller fra en blanding av begge.

nÅ?