PDA

View Full Version : Korisne komande


MicroD
17/05/2011, 06:47 PM
U ovoj temi mozete stavljati vase korisne komande.
______
Ali pre svega toga treba procitati Glavna pravila (http://forum.sa-mp.com/showthread.php?t=107607).

Aleluja
22/05/2011, 10:34 AM
Evo jedna moja komanda za aute stvarat.
INCLUDE:
#include <zcmd>
#include <sscanf2>

DEFINICIJE:
#define COLOR_ORANGE 0xFF8040FF

CMD:veh(playerid, params[])
{
if(GetPVarInt(playerid, "Admin") >= 2) // ovdje ide kako ste vi namjestili definiciju admina
{
* *new vID, Cl1, Cl2;
* *new Float:X, Float:Y, Float:Z, Float:Ang;
* *if(sscanf(params, "ii", vID, Cl1, Cl2)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_ORANGE, "{0000FF}[SX:RP | KOMANDA]:{FF8040} /veh <vehicleid> <boja1> <boja2>");
* *GetPlayerPos(playerid, X, Y, Z);
GetPlayerFacingAngle(playerid, Ang);
* *CreateVehicle(vID, X + 5.0, Y, Z, Ang, Cl1, Cl2, 1200000);
}
else SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "[ERROR]: Nisi Admin!");
return 1;
}

Komanda je testirana jer sam je napravio za svoj RP mod. (nula ;) )
Pošto je ova komanda u zcmd vi nju ne možete staviti u OnPlayerCommandText nego izvan tog callback - a jer neće raditi