PDA

View Full Version : Noen som har greie på zcmd? Sliter litt..


denNorske
27/04/2012, 01:36 AM
Okay, det har seg slik at jeg har lastet ned 0admin, som dere garantert har hørt om. dette bruker da zcmd, også er det jo selvfølgelig noen kommandoer som ikke funker, slik som /get (at du teleporterer en spiller til din posisjon). Det eneste som skjer nå med det jeg har i scriptet, det er at spilleren jeg skal Teleportere til meg, ikke gjør noe annet enn å "stoppe" når han er i en bil. Jeg vil gjærne ha slik at jeg kan bruke /get på folk som sitter i biler også.

er ikke intressert i at han skal "ejectes" før han teleporteres til meg. her er nå scriptet mitt, eller delen av det jeg sliter med:

CMD:get(playerid,params[])
{
LoginCheck(playerid);
LevelCheck(playerid, 3);
new playerid2, Float:X, Float:Y, Float:Z, Float:A;
if(sscanf(params, "u", playerid2)) return SendClientMessage(playerid, Color:GREY, "USAGE: /get [ID]");
else
{
if(!IsPlayerConnected(playerid2))
return SendClientMessage(playerid, Color:GREY, "ERROR: There was no player found with this ID.");

if(playerid2 == playerid)
return SendClientMessage(playerid, Color:GREY, "ERROR: You can't teleport yourself.");
CheckImune(playerid, playerid2);{}
if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid2))
{
LinkVehicleToInterior(GetPlayerVehicleID(playerid2 ), GetPlayerInterior(playerid));
SetVehicleVirtualWorld(GetPlayerVehicleID(playerid 2), GetPlayerVirtualWorld(playerid));

GetVehiclePos(GetPlayerVehicleID(playerid2), X, Y, Z);

SetVehiclePos(GetPlayerVehicleID(playerid2), X, Y, Z);

}
else
{
GetPlayerPos(playerid, X, Y, Z);
GetPlayerFacingAngle(playerid, A);

SetPlayerPos(playerid2, X, Y, Z);
SetPlayerFacingAngle(playerid2, A);
}
SetPlayerVirtualWorld(playerid2, GetPlayerVirtualWorld(playerid));
SetPlayerInterior(playerid2, GetPlayerInterior(playerid));
SendAdminCMD(playerid, "Admin "ORAN"%s[%i]"GREY" teleported "ORAN"%s[%i]"GREY" to his location!", Name(playerid), playerid, Name(playerid2), playerid2);
FormatMSG(playerid, Color:GREY, "You teleported to "ORAN"%s[%i]"GREY" to your location!", Name(playerid2), playerid2);
}
return 1;
}


er det noen som har noe som funker?

tusen takk!

Kyle_Olsen
27/04/2012, 05:08 AM
GetVehiclePos(GetPlayerVehicleID(playerid2), X, Y, Z);

SetVehiclePos(GetPlayerVehicleID(playerid2), X, Y, Z);

Denne koden flytter bilen til sitt orginale punkt, altså blir bilen akkurat der den er.

Bruk dette isteden:


GetPlayerPos(playerid, X, Y, Z);
SetVehiclePos(GetPlayerVehicleID(playerid2), X, Y, Z);

denNorske
30/04/2012, 07:54 AM
Tusen takk, +rep til deg!

Fikk det til å funke!, yay