PDA

View Full Version : [Map] Club Chiliad 0.3e


Gireada
07/05/2012, 03:13 PM
Este un Club.

Pentru a putea vedea obiectel cand aveti 0.3c trebuie sa aveti fisierele din Folderul SAMP pe 0.3e;)

Poze:

http://img811.imageshack.us/img811/7865/clubchiliad2.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/1233/clubchiliad1.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/1683/clubchiliad.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/1049/clubchiliad3.jpg

Download:
CreateObject(19375, -2347.21, -1617.85, 482.67, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19375, -2347.21, -1608.30, 482.67, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19375, -2347.21, -1627.39, 482.67, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19375, -2336.91, -1627.39, 482.67, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19375, -2326.54, -1627.39, 482.67, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19375, -2336.91, -1617.85, 482.67, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19375, -2336.91, -1608.30, 482.67, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19375, -2326.54, -1617.85, 482.69, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19375, -2326.54, -1608.30, 482.69, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19375, -2326.54, -1636.83, 482.67, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19375, -2336.89, -1636.82, 482.67, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19375, -2347.21, -1636.82, 482.67, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19391, -2321.34, -1626.02, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19408, -2321.34, -1632.42, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2321.34, -1629.21, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2321.34, -1635.59, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2321.32, -1640.01, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19408, -2321.34, -1637.93, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19408, -2321.34, -1622.89, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2321.34, -1619.83, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2321.34, -1615.91, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2321.34, -1616.74, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2322.45, -1613.24, 484.30, 0.00, 0.00, 45.00);
CreateObject(19362, -2324.65, -1611.01, 484.30, 0.00, 0.00, 45.00);
CreateObject(19362, -2329.05, -1606.62, 484.30, 0.00, 0.00, 45.00);
CreateObject(19391, -2326.82, -1608.81, 484.30, 0.00, 0.00, 45.00);
CreateObject(19362, -2330.97, -1604.71, 484.30, 0.00, 0.00, 45.00);
CreateObject(19362, -2349.35, -1603.57, 484.30, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2336.92, -1603.57, 484.30, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2343.10, -1603.57, 484.30, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19408, -2340.03, -1603.57, 484.30, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19408, -2333.78, -1603.57, 484.30, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19408, -2346.24, -1603.57, 484.30, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2350.92, -1603.57, 484.30, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1605.10, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1608.31, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1611.48, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1614.64, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1617.79, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1621.02, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1624.14, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1627.24, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1630.42, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1633.51, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1636.58, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1639.75, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1640.10, 484.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19408, -2350.97, -1641.73, 484.30, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19408, -2344.67, -1641.73, 484.30, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2347.81, -1641.73, 484.30, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2341.56, -1641.73, 484.30, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19408, -2338.51, -1641.73, 484.30, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2335.51, -1641.73, 487.37, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19408, -2332.40, -1641.73, 484.30, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2329.22, -1641.72, 484.30, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2326.14, -1641.73, 484.30, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2322.96, -1641.73, 484.30, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19129, -2342.42, -1624.17, 482.73, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3437, -2320.02, -1627.58, 484.87, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3437, -2320.02, -1624.48, 484.87, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3499, -2320.07, -1626.16, 477.35, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3499, -2318.47, -1626.52, 477.35, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3499, -2316.55, -1628.72, 477.35, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3499, -2315.83, -1629.92, 477.35, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3499, -2314.76, -1630.91, 477.35, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3499, -2313.38, -1631.54, 477.35, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3499, -2312.03, -1631.65, 477.35, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3499, -2310.50, -1631.77, 477.35, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3499, -2317.43, -1627.53, 477.35, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3499, -2309.14, -1631.87, 477.35, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3499, -2308.13, -1633.03, 477.35, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3499, -2308.02, -1634.38, 477.35, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3499, -2308.08, -1635.73, 477.35, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3877, -2319.99, -1628.83, 482.72, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3877, -2319.81, -1623.22, 482.72, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1597, -2351.15, -1636.81, 485.27, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1597, -2351.15, -1627.13, 485.27, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1597, -2351.15, -1617.31, 485.27, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1597, -2351.17, -1608.32, 485.27, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(14391, -2346.96, -1624.09, 483.73, 0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(2395, -2345.92, -1626.36, 481.18, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(2395, -2345.92, -1624.66, 481.18, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(18102, -2335.56, -1631.26, 489.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2335.51, -1641.73, 484.30, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2338.51, -1641.73, 487.37, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2341.56, -1641.73, 487.37, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2344.67, -1641.73, 487.37, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2347.81, -1641.73, 487.37, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2350.97, -1641.73, 487.37, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1636.58, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1633.51, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1640.10, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1639.75, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1630.42, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1627.24, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1624.14, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1621.02, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1617.79, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1614.64, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1611.48, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.43, -1608.31, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2352.42, -1605.09, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2350.92, -1603.57, 487.37, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2349.35, -1603.57, 487.37, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2346.24, -1603.57, 487.37, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2343.10, -1603.57, 487.37, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2340.02, -1603.59, 487.37, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2336.92, -1603.57, 487.37, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2333.78, -1603.57, 487.37, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2330.97, -1604.71, 487.37, 0.00, 0.00, 45.00);
CreateObject(19362, -2329.05, -1606.62, 487.37, 0.00, 0.00, 45.00);
CreateObject(19362, -2326.82, -1608.81, 487.37, 0.00, 0.00, 45.00);
CreateObject(19362, -2324.65, -1611.01, 487.37, 0.00, 0.00, 45.00);
CreateObject(19362, -2322.45, -1613.24, 487.37, 0.00, 0.00, 45.00);
CreateObject(19362, -2321.34, -1615.91, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2321.34, -1616.74, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2321.34, -1619.85, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2321.34, -1622.89, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2321.35, -1626.05, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2321.34, -1629.21, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2321.34, -1632.42, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2321.34, -1635.59, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2321.34, -1637.93, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2321.32, -1640.01, 487.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19362, -2322.96, -1641.73, 487.37, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2326.14, -1641.73, 487.37, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2329.22, -1641.72, 487.37, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19362, -2332.38, -1641.72, 487.37, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(18102, -2335.43, -1623.60, 489.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(18102, -2335.31, -1617.93, 489.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(18102, -2339.15, -1621.50, 489.30, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(18102, -2339.33, -1615.62, 489.30, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(2780, -2347.17, -1632.61, 480.17, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2780, -2346.73, -1615.45, 481.01, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2232, -2325.51, -1611.75, 483.28, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2325.00, -1612.26, 483.28, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2324.50, -1612.77, 483.28, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2324.02, -1613.24, 484.46, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2323.53, -1613.73, 484.46, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2323.04, -1614.23, 483.28, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2323.53, -1613.73, 483.28, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2324.02, -1613.24, 483.28, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2324.50, -1612.77, 485.61, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2325.00, -1612.26, 484.46, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2324.50, -1612.77, 484.46, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2324.02, -1613.24, 485.61, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2329.88, -1607.84, 483.28, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2330.33, -1607.36, 483.28, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2330.84, -1606.88, 483.28, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2331.31, -1606.43, 483.28, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2331.75, -1605.96, 483.28, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2332.23, -1605.49, 483.28, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2331.75, -1605.96, 484.46, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2331.31, -1606.43, 484.46, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2330.84, -1606.88, 484.46, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2330.33, -1607.36, 484.46, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2330.83, -1606.90, 485.61, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2232, -2331.31, -1606.43, 485.61, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(16151, -2326.73, -1640.67, 483.07, 0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(1726, -2334.53, -1640.96, 482.75, 0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(1726, -2340.38, -1640.96, 482.75, 0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(1726, -2346.65, -1640.96, 482.75, 0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(1726, -1640.96, -1640.96, 482.75, 0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(1726, -2344.17, -1604.25, 482.75, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1726, -2349.62, -1604.25, 482.75, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1726, -2337.55, -1604.25, 482.75, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1726, -2321.96, -1627.86, 482.75, 0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(1726, -2322.03, -1634.09, 482.75, 0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(3471, -2325.40, -1609.06, 483.77, 0.00, 0.00, 45.00);
CreateObject(3471, -2327.16, -1607.18, 483.77, 0.00, 0.00, 45.00);
CreateObject(19325, -2332.51, -1641.70, 484.25, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19325, -2339.17, -1641.70, 484.25, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19325, -2344.82, -1641.70, 484.25, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19325, -2348.88, -1641.70, 484.25, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19325, -2346.24, -1603.60, 484.25, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19325, -2339.74, -1603.60, 484.25, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19325, -2335.61, -1603.60, 484.25, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19325, -2321.36, -1620.74, 484.25, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19325, -2321.36, -1632.78, 484.25, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19325, -2321.36, -1637.72, 484.25, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(7666, -2321.26, -1625.94, 491.28, 0.00, 0.00, 29.71);
CreateObject(1775, -2321.81, -1620.93, 483.81, 0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(1775, -2321.81, -1619.76, 483.81, 0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(1775, -2321.81, -1618.60, 483.81, 0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(2773, -2324.46, -1607.32, 483.18, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(2773, -2325.44, -1606.28, 483.18, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(1892, -2324.39, -1605.56, 482.80, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(1262, -2321.22, -1625.96, 486.26, 0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(1262, -2321.22, -1625.96, 486.26, 0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(1262, -2321.71, -1625.85, 486.26, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1491, -2321.34, -1625.24, 482.56, 0.00, 0.00, 270.00);
CreateObject(1491, -2327.44, -1608.30, 482.56, 0.00, 0.00, -45.00);
CreateObject(1280, -2320.36, -1620.25, 483.12, 0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(1280, -2320.36, -1616.18, 483.12, 0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(1280, -2320.36, -1635.17, 483.12, 0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(1280, -2320.36, -1640.54, 483.12, 0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(3524, -2332.64, -1633.91, 482.99, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(3524, -2332.64, -1614.50, 482.99, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(3524, -2332.57, -1621.78, 482.99, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(3524, -2332.48, -1626.87, 482.99, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(3462, -2329.04, -1608.49, 484.15, 0.00, 0.00, 45.00);
CreateObject(3462, -2326.45, -1610.93, 484.15, 0.00, 0.00, 45.00);
CreateObject(1232, -2320.48, -1637.91, 484.25, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1232, -2320.23, -1633.47, 484.25, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1232, -2320.07, -1618.24, 484.25, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1232, -2320.16, -1614.02, 484.25, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1232, -2320.32, -1621.79, 484.25, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1232, -2320.34, -1629.75, 484.25, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1955, -2348.30, -1625.62, 483.67, 0.00, -80.00, -260.00);
CreateObject(1823, -2337.06, -1606.78, 482.71, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1823, -2343.60, -1606.78, 482.71, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1823, -2349.18, -1606.78, 482.71, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1823, -2323.06, -1629.39, 482.71, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1823, -2322.99, -1635.83, 482.71, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1823, -2336.10, -1639.83, 482.71, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1823, -2341.97, -1639.73, 482.71, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1823, -2348.24, -1639.99, 482.71, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1562, -2322.72, -1611.66, 483.48, 0.00, 0.00, 135.00);
CreateObject(1562, -2323.90, -1610.46, 483.48, 0.00, 0.00, 135.00);
CreateObject(1562, -2328.09, -1606.01, 483.48, 0.00, 0.00, 135.00);
CreateObject(1562, -2329.25, -1604.87, 483.48, 0.00, 0.00, 135.00);
CreateObject(14651, -2328.66, -1621.81, 485.00, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(14651, -2328.36, -1628.83, 485.00, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(14651, -2328.42, -1633.92, 485.00, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(14651, -2332.34, -1636.62, 485.00, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(14651, -2328.39, -1617.13, 485.00, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(14651, -2339.05, -1635.30, 485.00, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(14651, -2344.59, -1634.99, 485.00, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19377, -2347.03, -1608.33, 489.01, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19377, -2336.95, -1608.32, 489.01, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19377, -2332.26, -1610.89, 489.01, 0.00, 90.00, 45.00);
CreateObject(19377, -2328.40, -1614.71, 489.01, 0.00, 90.00, 45.00);
CreateObject(19377, -2326.58, -1619.28, 489.01, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19377, -2326.54, -1628.87, 489.01, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19377, -2326.54, -1636.87, 489.01, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19377, -2337.00, -1636.84, 489.01, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19377, -2346.97, -1636.84, 489.01, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19377, -2346.97, -1628.87, 489.01, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19377, -2336.98, -1628.89, 489.01, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19377, -2336.98, -1619.26, 489.01, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19377, -2346.97, -1619.28, 489.01, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19377, -2346.93, -1615.34, 489.01, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19377, -2337.18, -1616.20, 489.01, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2323.53, -1628.92, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2323.40, -1628.60, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2323.75, -1628.72, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2323.58, -1635.21, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2323.36, -1635.06, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2336.70, -1606.19, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2336.28, -1606.17, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2336.49, -1606.38, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2343.16, -1606.22, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2343.52, -1606.00, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2342.86, -1606.36, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2348.97, -1606.00, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2348.89, -1606.54, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2348.56, -1606.15, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2011, -2346.92, -1604.38, 482.76, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2011, -2344.96, -1604.41, 482.76, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2011, -2341.43, -1604.26, 482.76, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2011, -2338.40, -1604.27, 482.76, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2011, -2335.06, -1604.41, 482.76, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2011, -2321.87, -1627.41, 482.76, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2011, -2321.99, -1630.49, 482.76, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2011, -2321.97, -1633.49, 482.76, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2011, -2321.91, -1636.56, 482.76, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2335.35, -1639.48, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2335.91, -1639.32, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2341.27, -1639.17, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2341.74, -1639.48, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2347.60, -1639.42, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2347.79, -1639.69, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2347.55, -1639.67, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1551, -2341.79, -1638.95, 483.44, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(14651, -2333.70, -1610.89, 485.00, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(14651, -2339.44, -1610.96, 485.00, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(14651, -2345.67, -1610.82, 485.00, 0.00, 0.00, 90.00);

POL_george
11/05/2012, 07:23 PM
5/5 superb

ArCxD
13/05/2012, 07:35 PM
Super

SilviuCS
13/05/2012, 09:14 PM
alta locatie nu puteai sa gasesti si u? .....

[SAMP]_[W]owy
25/07/2012, 04:00 PM
tks dude is the club for my sever

FlashGun
05/10/2013, 08:19 PM
Frumos 10/10

MBilal
05/10/2013, 09:07 PM
Super ++++ Cool

iMix
17/01/2014, 11:20 PM
Foarte bine harta

IonuVRS
18/05/2014, 12:43 PM
Nu stiu de ce, nu mi-i se incarca mapa, am ma ifacut eu un stunt, dar cvand sa-l bag,nu mi-i s-a incarcat :|

Si nici mapa aceasta nu, dar mai am inca 3-4 mape care s-au incarcat...