PDA

View Full Version : Problems! Login/Register/Unban System errors


Ssaint
12/08/2014, 09:48 PM
public OnPlayerClickTextDraw(playerid, Text:clickedid)
{
new lQuery[140];
if(clickedid == Textdraw7)
{
SendClientMessage(playerid, -1, "TD Prisijungimas");
if ( strfind ( inputtext , "'" , true ) != -1 ) return Kick ( playerid );
else if ( strfind ( inputtext , "_" , true ) != -1 ) return Kick ( playerid ) ;
format(lQuery, sizeof(lQuery), "SELECT * FROM `players` WHERE `Vardas` = '%s' AND `Slaptazodis` = '%s'", GetPlayerNameEx(playerid),inputtext);
mysql_query(lQuery);
mysql_store_result();
if ( mysql_num_rows () ) {
playerDB [ playerid ] [ authstate ] = 2;
SpawnPlayer ( playerid ) ;
new msg[100];
SendClientMessage(playerid, -1, "{7ac700}[» * «] {bebebe}Sėkmingai prisijungėte prie savo paskyros.");
format(msg, sizeof(msg), "{7ac700}[» * «] {bebebe}Sveiki atvykę į {7ac700}LSFG.tt.LT {FFFFFF}%s{7ac700}!", GetPlayerNameEx(playerid));
SendClientMessage(playerid, -1, msg);
SendClientMessage(playerid, -1, "{7ac700}[» * «] {bebebe}Pagrindines komandas galite sužinoti parašė {7ac700}/komandos");
SendClientMessage(playerid, -1, "{7ac700}[» * «] {bebebe}Visas perkamas paslaugas rasite - {7ac700}/paslaugos");
SendClientMessage ( playerid , -1 , "{7ac700}[» * «] {bebebe}Norėdami apsaugoti savo vartotoją naudokite- {7ac700}/apsaugos" ) ;
SendClientMessage ( playerid , -1 , "{7ac700}[» * «] {bebebe}Sekmės žaidime!" ) ;
//Užšaldomas žaidėjas, kad užkrautu serverio parametrus.
TogglePlayerControllable(playerid,false);
SetTimerEx("zprisijungia", 3000, 0, "i", playerid);
}
else {
if ( bandymai [ playerid ] >= 3 ) {
SendClientMessage ( playerid , -1 , "{7ac700}[» * «] {bebebe}Blogai suvedėte slaptažodžius." ) ;
Kick ( playerid ) ;
}
bandymai [ playerid ] ++;
format ( lQuery , sizeof ( lQuery ) , "{7ac700}[» * «] {bebebe}Neteisingas slaptažodis bandymas {7ac700}%d{bebebe}/{7ac700}%d" , bandymai [ playerid ] , MAX_BANDYMAI );
SendClientMessage ( playerid , -1 , lQuery ) ;
new string[115];
format(string, sizeof(string), "{7ac700}» {bebebe}Sveiki atvykę {7ac700}%s\n\n{7ac700}» {bebebe}Įveskite savo slaptažodį.", GetPlayerNameEx(playerid));
ShowPlayerDialog(playerid,3,DIALOG_STYLE_PASSWORD,"{7ac700}Prisijungimas", string,"Prisijungti","Išeiti");
}
mysql_free_result () ;
CancelSelectTextDraw(playerid);
}
if(clickedid == Textdraw8)
{
SendClientMessage(playerid, -1, "TD Registracija");
new lQuery[256], file[130], zin[90] , regDatas [ 40 ] , data [ 6 ];
if(!strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid,4,DIALOG_STYLE_PASSWORD,"{3399ff}Žaidėjo registracija","{66ff99}Sveiki atvykę į nuostabųjį {ff3399}Fort Carson {66ff99}serverį!\nPrašome įvesti savo būsimąjį slaptažodį.\nJo ilgis turi sudaryti nuo 6 iki 20 simbolių!\nSavo slaptažodžio niekada ir niekam nesakykite.\nGero žaidimo jums linki {ff3399}LSFG.tt.LT {66ff99}Administracija!","Registruotis","Išeiti");
if(strlen(inputtext) > 32) return ShowPlayerDialog(playerid,4,DIALOG_STYLE_PASSWORD,"{3399ff}Žaidėjo registracija","{66ff99}Sveiki atvykę į nuostabųjį {ff3399}Fort Carson {66ff99}serverį!\nPrašome įvesti savo būsimąjį slaptažodį.\nJo ilgis turi sudaryti nuo 6 iki 20 simbolių!\nSavo slaptažodžio niekada ir niekam nesakykite.\nGero žaidimo jums linki {ff3399}LSFG.tt.LT {66ff99}Administracija!","Registruotis","Išeiti");
if(strfind(inputtext, "%", true) != -1) return ShowPlayerDialog(playerid,4,DIALOG_STYLE_PASSWORD,"{3399ff}Žaidėjo registracija","{66ff99}Sveiki atvykę į nuostabųjį {ff3399}Fort Carson {66ff99}serverį!\nPrašome įvesti savo būsimąjį slaptažodį.\nJo ilgis turi sudaryti nuo 6 iki 20 simbolių!\nSavo slaptažodžio niekada ir niekam nesakykite.\nGero žaidimo jums linki {ff3399}LSFG.tt.LT {66ff99}Administracija!","Registruotis","Išeiti");
if(strfind(inputtext, "'", true) != -1) return ShowPlayerDialog(playerid,4,DIALOG_STYLE_PASSWORD,"{3399ff}Žaidėjo registracija","{66ff99}Sveiki atvykę į nuostabųjį {ff3399}Fort Carson {66ff99}serverį!\nPrašome įvesti savo būsimąjį slaptažodį.\nJo ilgis turi sudaryti nuo 6 iki 20 simbolių!\nSavo slaptažodžio niekada ir niekam nesakykite.\nGero žaidimo jums linki {ff3399}LSFG.tt.LT {66ff99}Administracija!","Registruotis","Išeiti");
gettime ( data [ 0 ] , data [ 1 ] , data [ 2 ] ) ;
getdate ( data [ 3 ] , data [ 4 ] , data [ 5 ] ) ;
format ( regDatas , sizeof ( regDatas ) , "%d-%.02d-%.02d %.02d:%.02d:%.02d" , data [ 3 ] , data [ 4 ] , data [ 5 ] , data [ 0 ] , data [ 1 ] , data [ 2 ] ) ;
format(lQuery, sizeof(lQuery), "INSERT INTO `players` (Vardas, Slaptazodis, TikrasSlaptazodis,regDate,regIP) VALUES ('%s', '%s', '%s','%s','%s')", GetPlayerNameEx(playerid), inputtext,inputtext , regDatas , GetPlayerIpEx ( playerid ) );
mysql_query(lQuery);

SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "{ffcc66}Sveikiname prisidėjus prie {C9FFAB}LSFG.tt.LT{F3FF02} serverio!");
SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "{ffcc66}Būtinai apsilankykite mūsų svetainėje {00FF40}www.LSFG.tt.LT");
SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "{ffcc66}Ten jūs galite rasti mūsų forumą.");
SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "{ffcc66}Visas perkamas paslaugas rasite {00FF40}/paslaugos");
format(file,sizeof(file),"{ffcc66}Jūsų slaptažodis yra: {00FF40}%s", inputtext);
format(zin, sizeof(zin), "{ffcc66}Jūsų vartotojas užregistruotas ant šio IP adreso: {FF8000}%s", GetPlayerIpEx(playerid));
SendClientMessage(playerid,YELLOW,file);
SendClientMessage(playerid,0xFFFF00AA, zin);
SendClientMessage ( playerid , -1 , "{ffcc66}Norėdami apsaugoti savo vartotoja naudokite: {00FF40}/apsaugos" ) ;
playerDB[playerid][DeleteAcc] = true;
ShowPlayerDialog(playerid,18,DIALOG_STYLE_MSGBOX,"Lytis","Jūsų lytis?","Vyras","Moteris");
CancelSelectTextDraw(playerid);
}
if(clickedid == Textdraw9)
{
SendClientMessage(playerid, -1, "TD Atsiblokavimas");
CancelSelectTextDraw(playerid);
}
TextDrawHideForPlayer(playerid, Textdraw0);
TextDrawHideForPlayer(playerid, Textdraw1);
TextDrawHideForPlayer(playerid, Textdraw2);
TextDrawHideForPlayer(playerid, Textdraw3);
TextDrawHideForPlayer(playerid, Textdraw4);
TextDrawHideForPlayer(playerid, Textdraw5);
TextDrawHideForPlayer(playerid, Textdraw6);
TextDrawHideForPlayer(playerid, Textdraw7);
TextDrawHideForPlayer(playerid, Textdraw8);
TextDrawHideForPlayer(playerid, Textdraw9);
TextDrawHideForPlayer(playerid, Textdraw10);
TextDrawHideForPlayer(playerid, Textdraw11);
TextDrawHideForPlayer(playerid, Textdraw12);
TextDrawHideForPlayer(playerid, Textdraw13);
return 1;
}

Errors:

C:\Users\PC\Desktop\GameMode\gamemodes\lsfg.pwn(99 19) : error 017: undefined symbol "inputtext"
C:\Users\PC\Desktop\GameMode\gamemodes\lsfg.pwn(99 20) : error 017: undefined symbol "inputtext"
C:\Users\PC\Desktop\GameMode\gamemodes\lsfg.pwn(99 21) : error 017: undefined symbol "inputtext"
C:\Users\PC\Desktop\GameMode\gamemodes\lsfg.pwn(99 57) : warning 219: local variable "lQuery" shadows a variable at a preceding level
C:\Users\PC\Desktop\GameMode\gamemodes\lsfg.pwn(99 58) : error 017: undefined symbol "inputtext"
C:\Users\PC\Desktop\GameMode\gamemodes\lsfg.pwn(99 59) : error 017: undefined symbol "inputtext"
C:\Users\PC\Desktop\GameMode\gamemodes\lsfg.pwn(99 60) : error 017: undefined symbol "inputtext"
C:\Users\PC\Desktop\GameMode\gamemodes\lsfg.pwn(99 61) : error 017: undefined symbol "inputtext"
C:\Users\PC\Desktop\GameMode\gamemodes\lsfg.pwn(99 65) : error 017: undefined symbol "inputtext"
C:\Users\PC\Desktop\GameMode\gamemodes\lsfg.pwn(99 72) : error 017: undefined symbol "inputtext"
Pawn compiler 3.2.3664 Copyright (c) 1997-2006, ITB CompuPhase


9 Errors.
[Finished in 16.8s with exit code 1]