PDA

View Full Version : phone help


snake1325
16/04/2017, 11:43 AM
I made the command to send sms and there is a problem with it
if(gGracz[playerid][pTelefon] == 1);
{


here commnd
CMD:sms(playerid, params[])
{
if(gGracz[playerid][BLCMD] == true)
{
return ShowPlayerDialog(playerid,DIALOG_INF,DIALOG_STYLE_ MSGBOX,"Blokada Komend","{FF0000}Masz zablokowane komendy!\nCzekaj na koniec kary!","Zamknij","");
}
else
{
new id;
new tresc[400];
new string[999];
new string2[999];
if(gGracz[playerid][pTelefon] == 1);
{
if(sscanf(params,"us[250]",id,tresc))
{
SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"Wpisz: /sms [ID] [Treść] aby pisać na pm!");
return 1;
}
else if(id == INVALID_PLAYER_ID)
{
return SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"Gracz o podanym id nie jest na serwerze!");
}
else if(gGracz[playerid][StatusMute] == true)
{
format(string,sizeof(string),"Jesteś wyciszony. Pozostało: {D1D1D1}%i {FF0000}sekund!",CzasMute[playerid]);
return SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,string);
}
else if(gGracz[id][StatusPm] == false && gGracz[playerid][AdminLvl] < 6)
{
SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"Ten gracz wyłączył prywatne wiadomości!");
}
else if(id == playerid)
{
SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"Nie wysłać sms do siebie!");
}
else if(strlen(tresc) > 150)
{
return SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"Za długa treść sms!");
}
else if(gGracz[playerid][Zalogowany] == false)
{
SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"Nie jesteś zalogowany!");
}
else
{
for(new r;r < sizeof(Reklamy);r++)
{
if(strfind(tresc,Reklamy[r],true) != -1 && gGracz[playerid][AdminLvl] < 7)
{
SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"Nie reklamuj innych serwerów bo skończy się to dla ciebie banem!");
format(string,sizeof(string),"{FF0000}[Anty Cheat]{D1D1D1}Gracz: [%i]%s próbuje reklamować serwer: {FFFFFF}%s",playerid,PlayerName(playerid),tresc);
for(new u; u < MAX_PLAYERS; u++)
{
if(gGracz[u][AdminLvl] >= 3)
{
SendClientMessage(u,COLOR_PURPLE,string);
}
}
format(string,sizeof(string),"\n[REKLAMA,SMS]%s (IP: %s) > %s",PlayerName(playerid),gGracz[playerid][IPp],tresc);
Write("LogiAC.txt",string);
return 0;
}
}
format(string,sizeof(string),"{A5FF0F}[SMS : {FFAB0F}do{A5FF0F}]%s [%i]:{D1D1D1} %s",PlayerName(id),id,tresc);
format(string2,sizeof(string2),"{C1FF0F}[SMS : {0F9AFF}od{C1FF0F}]%s [%i]:{D1D1D1} %s",PlayerName(playerid),playerid,tresc);
SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,string);
SendClientMessage(id,COLOR_WHITE,string2);
PlayerPlaySound(id, 1057, 0, 0, 0);
if(gGracz[id][StatusZW] == true)
{
if(gGracz[id][AdminLvl] > 3)
{
SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Ten administrator jest obecnie na z/w, może nie odczytać wiadomości!");
SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"Spróbuj skontaktować się z innym administratorem, użyj {D1D1D1}/admins /pytanie");
}
else{SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,"Gracz jest obecnie na z/w, może nie odczytać twojego sms!");}
}
for(new i; i< MAX_PLAYERS;i++)
{
if(gGracz[i][AdminLvl] >= 3)
{
if(gGracz[i][ViewPM] == true)
{
if(playerid == i){return 1;}
else if(id == i){return 1;}
else
{
if(gGracz[playerid][AdminLvl] <= gGracz[i][AdminLvl])
{
format(string2,sizeof(string2),"{00EBE0}|View PM| %s[%i] > %s[%i]: %s",PlayerName(playerid),playerid,PlayerName(id),id,t resc);
SendClientMessage(i,COLOR_WHITE,string2);
}
}
}
}
}
}
}
else
{
SendClientMessage(playerid, COLOR_RED,"Nie posiadasz telefonu!");
SendClientMessage(playerid, COLOR_GREEN,"Możesz go kupić w głównym sklepie PTU");
}
}
return 1;
}


error:
error 036: empty statement

lackmail
16/04/2017, 11:52 AM
remove the ; symbol

if(gGracz[playerid][pTelefon] == 1);

to this

if(gGracz[playerid][pTelefon] == 1)

snake1325
16/04/2017, 11:54 AM
oO thanks :)


I have not seen this