PDA

View Full Version : search for scripters


RyaanT
13/05/2018, 06:22 PM
l need help to create one gamemode call of duty, soon l will buy one new host,

scripters able to helpme? please please

BanhVo
13/05/2018, 07:31 PM
Bạn C̀n mua gì thì ćn nói rõ ra , có th̉ họ sẽ giúp bạn đ̀y đủ và ś tìn bạn chi trả , ti là người vịt nè

Kar
14/05/2018, 06:23 AM
got cash? lol

GTLS
14/05/2018, 06:36 AM
Wrong section perhaps?:o