SA-MP Forums

Go Back   SA-MP Forums > Members List

justsomeguy Reputation above 1000 pointsjustsomeguy Reputation above 1000 pointsjustsomeguy Reputation above 1000 pointsjustsomeguy Reputation above 1000 pointsjustsomeguy Reputation above 1000 pointsjustsomeguy Reputation above 1000 pointsjustsomeguy Reputation above 1000 pointsjustsomeguy Reputation above 1000 pointsjustsomeguy Reputation above 1000 pointsjustsomeguy Reputation above 1000 pointsjustsomeguy Reputation above 1000 points

justsomeguy justsomeguy is offline

Godfather

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 10 of 842
 1. Duck
  15/11/2017 06:43 PM
  Duck
  henlo friend where is the poosy
 2. chivas21
  22/02/2016 02:28 AM
  chivas21
  quanh năm tu dịch vụ quyết toán thuế chung cư five star kim giang trung tâm kế toán tại minh khai trung tâm kế toán tại thủ đức học kế toán tổng hợp thực hành trung tâm kế toán tại huế
  luyện thần đạo nên Hoắc Hồng Phi tuy rằng đă hơn hai trăm

  tuổi nhưng thoạt nh́n cũng không có vẻ ǵ già cả, dáng vẻ bất phàm giống

  như là một trung niên khoảng bốn mươi tuổi.

  Thần đạo, là bí thuật tu luyện cao nhất của Chiến Thần điện, chỉ khi đạt

  tới Trúc Cơ kỳ mới có khả năng tu luyện. Nghe nói làm gia tăng thêm khả
 3. Henkie
  02/02/2016 07:49 PM
  Henkie
  Yep, de community is helemaal uit elkaar gevallen nu. Kijk toevallig hier nog een keer uit verveling :')
 4. Potassium
  15/07/2015 10:48 AM
  Potassium
  Yeah, I did. Personally I hate the theme and think it looks terrible haha but the place in general seems to be a nice place, just need to find ways to make it a bit more active
 5. Bingo
  12/06/2015 07:10 PM
  Bingo
  xDxD
 6. Bingo
  12/06/2015 05:28 PM
  Bingo
  Swag
 7. Kapersky™
  31/05/2015 05:00 PM
  Kapersky™
  Hi there buddy!
 8. ngoduong89
 9. Kaperstone
  01/11/2014 05:27 PM
  Kaperstone
  Where the goal to reach Godfather rank go ?
 10. IceCube!
  21/09/2014 01:44 AM
  IceCube!
  I don't think he can backup that statement xD. JSG!

About Me

 • About justsomeguy
  Biography
  i'm dutch
  Location
  At rBn's fissa
  Interests
  gaming samp/mta sa/tv
 • Signature
  Mooi verhaal, man.

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 01/09/2018 11:53 PM
 • Join Date: 21/04/2010

Friends

Showing Friends 1 to 10 of 34

All times are GMT. The time now is 09:18 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.